Fur Family - ThroughMyEye
Khun Ying when she was a puppy.

Khun Ying when she was a puppy.